en-USth-TH
en-USth-TH
Search

Resort Manager Solutions

โซลูชั่นโมเดลที่บูรณาการให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมด้านการบริการI

ทุกโซลูชั่นของเราสามารถอัพเกรดและขยายได้ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องลงทุนจำนวนมากในการเริ่มต้น เริ่มจากเล็กๆ แล้วเพิ่มขนาดของระบบตามการเติบโตของธุรกิจของคุณและความต้องการพัฒนาของคุณ

           จุดขาย
           รายงาน
           หลังสำนักงาน
           การเงิน
           ควบคุมการลงทุน           การต้อนรับ
           สำรองห้องพัก
           สถานะห้อง
          ลูกค้าสัมพันธ์           โมเดลเพิ่มเติม (ตัวเลือก)

Resort Manager มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีที่สุดและความปลอดภัยที่มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจจะเป็นไปอย่างราบรื่น

หลากหลายสกุลเงิน... 

 

หลากหลายภาษา...

 

ผู้ใช้งานหลายหลาย...

 

ทุกโมเดล

Resort Manager advantages

แนะนำการฝึกอบรมบุคลากรในการใช้งานและการตั้งค่าต่างๆ รวมถึงคู่มือที่ครอบคลุมสำหรับการอ้างอิงที่ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนช่วยเหลือทางเทคนิคถือว่าเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของบริการของResort Manager และการรับประกัน

PoS

PoS

ช่องทางการบริการ

• รายการบำรุงผลิตภัณฑ์

• สิ้นสุด PoS

• ใบแจ้งหนี้ ส่วนลด และการชำระเงิน

• ช่องทางและตาราง

• ข้อความจากห้องครัว

• สรุปสิ้นสุดวัน

• ตัวเลือกโทรศัพท์ (คุณสมบัติเพิ่มเติม)

Reporting

รายงาน

ทุกวันและการวิเคราะห์

• 140+ รายงานมาตราฐาน

• พิมพ์และจำหน่าย

การวิเคราะห์แหล่งธุรกิจ

• การคาดการณ์ธุรกิจ

• แม่แบบรายงานแบบมาตราฐาน

• การสร้างรายงานแบบกำหนดเอง

Back Office

หลังสำนักงาน

ตั้งค่ารหัสและรายงาน

• การจัดการรหัสบัญชี

• การจัดการแหล่งธุรกิจ

• รายงานการจัดการ

• ส่งออกCSV สำหรับทำธุรกรรมทางการเงิน

(สามารถส่งออกไปยังแพคเกจการเงินอื่นๆได้)

Finance

การเงิน

บัญชีแยกประเภท

• ผังบัญชี

• รายการทำธุรกรรม /การอนุมัติ

• การดำเนินการหลายสกุลเงิน

• ควบคุมภาษี

• บัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้

  » ใบแจ้งค่าใช้บริการและการชำระเงิน

  » ใบลดหนี้และการวิเคราะห์อายุ

  » ใบเสนอราคา (A/R)

• รายงานการเงินแบบมาตราฐาน

Inventory Control

ควบคุมการลงทุน

การจัดการคลังสินค้า

• บัตรคลังสินค้า

• คลังสินค้าหลากหลาย

• การทดลองตรวจสอบความเคลื่อนไหวของคลังสินค้า

• ใบเสร็จ

• ใบขออนุมัติสั่งซื้อ(ภายใน)

• ใบสั่งซื้อ (ภายนอก)

• รับ สินค้า/บริการ

Front Desk

แผนกต้อนรับ

ธุรกิจรีสอร์ทรายวัน

• ดูสถานะห้องพัก/การสำรองห้องพัก

• การเข้าพัก / คืนห้องพัก

• แม่แบบการโพสต์ค่าใช้จ่าย

• ค่าบริการห้องพักที่หลากหลายสกุลเงินและท้องถิ่น

• บุคคล/กลุ่ม/การจัดการหน้าเคาท์เตอร์

• บิลลูกค้า:

  » มินิบาร์ ซักรีด และสปา

• กระบวนการตรวจสอบช่วงกลางคืน

Reservations

สำรองห้องพัก

การสำรองห้องพัก

• จองเดี่ยวและจองแบบกลุ่ม

• จองห้องพักที่หลากหลาย

• ทรัพย์สินของห้องพัก

• สรุปอัตราการเข้าพักรายเดือน

• ยกเลิกและเปิดจองห้องพัก

• จัดการเงินฝาก

• พิมพ์แบบฟอร์มการเข้าพักล่วงหน้า

• แม่แบบจดหมาย

Room Status

สถานะห้อง

แม่บ้านทำความสะอาด

• อัพเดตสถานะห้องด้วยตัวเอง

(หรือด้วย PBX คุณสมบัติเพิ่มเติม)

• ปิดห้องเพื่อปรับปรุง

• ระบุความชอบของลูกค้า

• พิมพ์การทำความสะอาด

Guest Relations

ลูกค้าสัมพันธ์

ช่องทางการให้บริการ

• 'ครั้งเดียง'และการกำหนดส่งอีเมล

• นำออกรายละเอียดติดต่อลูกค้าสำหรับโปรแกรม Mail Blast

• ประวัติลูกค้า

Add-on modules

โมเดลเพิ่มเติม

ตัวเลือกเพิ่มเติม

PBX Interface

  » ห้องพักโทรตรงไปที่หน้าบัญชี» สถานะห้องพักอัพเดตจากห้อง» เปิดโทรศัพท์/ปิดการเชื่อมโยงการเข้าพัก » แจ้งเตือน

Site Minder Channel Interface (two-way interface with Site Minder services)

   » ส่งอัตราข้อมูล » ส่งอัพเดตที่พร้อมใช้งาน » ส่งคำแนะนำหยุดขาย » รับสำรองห้องพัก

Lock Interface

  » สร้างกุญแจอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ PMS

Internet Interface

  » หน้าสำหรับลูกค้าเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต » ควบคุมการใช้งานด้วยหมายเลขห้องพักและชื่อลูกค้า » ควบคุมแบนวิดธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน